مراقبت از استومی سنت دیرینه کلوپلاست است.
 

از آن زمان که کلوپلاست اولین کیسه استومی در دنیا را تولید نمود تا به امروز ماموریت کلوپلاست تلاش برای کمک به استومیت‎ها بوده، تا به زندگی طبیعی بازگردند. همین آرمان است که همواره انگیزه نوآوری و عرضه محصولات جدید را ایجاد نموده است.
در ایران نیز کلوپلاست بیش از بیست سال سابقه ارائه محصولات با کیفیت دارد و همکاری و ارتباط نزدیکی با درمانگران استومی داشته است.
بخش حاضر توسط واحد علمی شرکت برتر، نماینده کلوپلاست درایران، تهیه شده است، تا با پاسخگویی به مهمترین پرسش ‏هایی که در زمینه مراقبت از استومی در ذهن درمانگران و استومیت ‏ها وجود دارد، حرکتی در جهت آموزش افراد و در نهایت بهبود وضعیت و زندگی استومیت‏ها در ایران باشد.