استومیتها، خصوصا در ماههای اول پس از جراحی، دست به گریبان مسائل مختلفی هستند که حضور درمانگران و مشاوران با تجربه و آموزش دیده می‏تواند کمک چشمگیری به این افراد نماید.
گروه بالینی کلوپلاست متشکل از کارشناسان متخصص و باتجربه، شما را در هر کجای تهران که باشید، چه منزل و چه بیمارستان، ویزیت کرده و مشکلات را به بهترین شکل ممکن مدیریت می‏کنند.

 
• چرا گروه بالینی کلوپلاست بهترین انتخاب برای شما و بیمارتان است؟

به سه دلیل مهم:

1.      تخصص و تجربه:

کادر حرفه ‏ای گروه بالینی کلوپلاست برگزیده‏ای از پرستاران با تجربه ‏ای هستند که دوره ‏های مختلف آموزشی زخم و استومی را گذرانده ‏اند و طی چندین سال تجربه متمرکز روی مراقبت از استومی، صدها بیمار را درمان کرده ‏اند.

2.      خدمات متفاوت:

استومیت‏ ها در طول ماههای اول پس از عمل جراحی با طیف وسیعی از مسائل جسمی و بالینی، روحی-روانی، خانوادگی، و اجتماعی مواجه می شوند که حضور یک کارشناس آگاه و با تجربه می‏تواند کمک شایان و تعیین کنندهای به استومیت و اطرافیان وی بنماید.
گروه بالینی کلوپلاست برای هر استومیت و در هر ویزیت، کلیه این اقدامات را بر اساس روش‏ های استاندارد انجام می‏دهد و نسبت به مراقبت از استومی بیمار شما، رویکردی حرفه ‏ای و متفاوت از روال معمول و متداول دارد.


3.      اعتبار و سابقه:

در طی ده سال گذشته از جانب شما و هزاران پزشک و پرستار دیگر، اعتمادی قوی نسبت به نام کلوپلاست حاصل شده است. این اعتماد و اطمینان به آسانی به دست نیامده است و خود بزرگترین اعتبار برای گروه کلوپلاست است تا از این پس دستیار بالینی شما در مراقبت از استومی باشد.
درمان و مراقبت از استومی نیاز به تخصص و تجربه دارد و بدون شک گروه کلوپلاست که سالها ارائه دهنده خدمات علمی و آموزشی این موضوعات بوده ‏اند، خود بهترین گزینه برای ارائه خدمات بالینی آنها هستند.

 
چگونه بیماران را به گروه بالینی کلوپلاست ارجاع دهیم؟

به راحتی با تلفن پنج رقمی  62881 یا همراه 09391152848 تماس بگیرید و مشخصات خود را اعلام کنید. پذیرش شما کمتر از یک دقیقه طول می کشد.